Neurodydaktyka

CZYM JEST NEURODYDAKTYKA?
Dr Yoo Se Chang
dr Yoo Se Chang

Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie podejrzewałby u dzieci i młodzieży demencji, będącej chorobą wieku starczego. W 2007 r. koreański lekarz Yoo Se-chang opublikował alarmujący artykuł, w którym po raz pierwszy posłużył się terminem „cyfrowa demencja”. Pod pojęciem tym kryje się szereg dysfunkcji poznawczych i emocjonalnych, będących pokłosiem nadmiernego, trwającego od najwcześniejszych lat spędzania czasu przy elektronice cyfrowej oraz zaniedbania nauki, wymagające wysiłku intelektualnego.

Pojęcie cyfrowej demencji, spopularyzowane w 2012 r. przez ikonę współczesnej neurodydaktyki – Prof. Manfreda Spitzera, autora książki o takim tytule, wkroczyło szturmem do europejskiego dyskursu na temat współczesnej edukacji. Neurodydaktyka jako kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w której narasta potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych.

Wiedza o mózgu może rozwiązania te uczynić dopasowanymi do świata dzisiejszego młodego człowieka, noszącego w kieszeni niemal całą wiedzę, jaką stworzyła ludzkość i okno na każdy zakątek świata (w postaci smartfona). A przy tym (lub częściowo przez to), mającego trudności z odczuwaniem zaciekawienia, konsekwencją w poznawaniu, koncentracją, opracowywaniem celów i gotowością działania w zespole. Neurodydaktyka stanowi zaproszenie – nie tylko dla nauczycieli, ale również pedagogów, psychologów, terapeutów, coachów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych i wszystkich pracujących na co dzień z drugim człowiekiem – do poznawania świata jego (a przez to i swojego) mózgu. Czyli centrum istnienia każdego z nas.

UWAGA: Warto rozprawić się z mitami krążącymi wokół neurodydaktyki. Rozmaite nieporozumienia wynikają przede wszystkim z niedługiego stażu tej nauki  i jej nośnej nazwy, mogącej stanowić doskonały chwyt marketingowy. Dlatego należy jednoznacznie stwierdzić, że:

Neurodydaktyka NIE ma nic wspólnego z tzw. neurolingwistycznym programowaniem (NLP)
Neurodydaktyka NIE ma nic wspólnego z tzw. kinezjologią edukacyjną
Neurodydaktyka NIE ma nic wspólnego z tzw. teorią uczenia jednopółkulowego

Neurodydaktyka JEST nauką interdyscyplinarną, korzystającą z dorobku psychologii, neuronauki poznawczej, neuropsychologii czy pedagogiki
Neurodydaktyka JEST kierunkiem studiów na cenionych uczelniach zagranicznych, jak University College London, University Columbia, Universeit Leiden.
Neurodydaktyka JEST obiektem badań czołowych naukowców zajmujących się mózgiem, jak prof. Manfred Spitzer, prof. Daniel Siegel, Prof. Michael Thomas, Prof. Usha Goswami, Dr Steven Woltering, Dr Daniel Amen.

To, co podszywa się pod neurodydaktykę, doklejając do niej różne pseudo-teorie i mity NIE JEST nauką, tylko czymś, co ją imituje. Nie brakuje w Polsce przykładów szkoleń i książek, które pod sztandarem neurodydaktyki usiłuję sprzedać paranaukowe fantazje.