Kadra

Dr Adam Zemełka

Dr Adam Zemełka

dyrektor programowy Studium

doktor nauk o zdrowiu, kognitywista, pedagog resocjalizacyjny, psychoterapeuta. Autor książek i artykułów z zakresu neuronauki. Popularyzator wiedzy o układzie nerwowym człowieka. Wieloletni pracownik naukowy poznańskich uczelni. Obecnie wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie. Twórca programów studiów oraz szkoleń z zakresu neuronauki w edukacji, coachingu i neuromarketingu. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Poradnictwa i Counsellingu.

Dr Monika Kłos

Dr Monika Kłos

wykładowca akademicki

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Dyplomowana neuroekonomistka, menedżer, trener, coach, autorka publikacji z zakresu zarządzania (głównie zasobami ludzkimi i zarządzania projektami), ekspert projektów unijnych, Członek Polskiego Towarzystwa Poradnictwa i Counsellingu. Entuzjastka metod skoncentrowanych na rozwiązaniach, neurodydaktyki i neuroekonomii. Licencjonowany Trener STRUCTOGRAM® Polska.

Dr Małgorzata Burzyńska

Dr Małgorzata Burzyńska

wykładowca akademicki

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki, coach,, ekspert projektów unijnych. Praktyk neurodydaktyki, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i racjonalnej terapii zachowań doktora M. Maultsby’ego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Autoryzowany Trener Szkoły Pamięci SPW. Członek Polskiego Towarzystwa Poradnictwa i Counsellingu.

Dr Danuta Kitowska

Dr Danuta Kitowska

wykładowca akademicki

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalności: pedeutologia. Pełniła funkcje kierownicze w szkolnictwie, w tym rektora uczelni. Konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, trenerka myślenia wizualnego, graphic recorderka. Popularyzatorka nowoczesnych technik uczenia się bazujących na neurodydaktyce. Autorka wielu poradników dla nauczycieli. Prowadzi edukacyjnego bloga: www.nauczona.pl.

Dr Wojciech Laskowski

Dr Wojciech Laskowski

wykładowca akademicki

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego. Badacz komunikacji, coach, trener umiejętności psychospołecznych. Ukończył dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz filozofię. Od 10 lat prowadzi firmę doradczo-szkoleniową. Wykładowca przedmiotów z obszaru komunikacji i psychologii. Popularyzator i prekursor na gruncie polskim - synergologii – dyscypliny zajmującej się analizą mowy ciała.