Biblioteka

LITERATURA OGÓLNIE DOSTĘPNA (kliknij w tytuł, by otworzyć dokument)

Neurodydaktyka. Nauczanie przyjazne mózgowi

Neurodydaktyka a narzędzia nowoczesnych technologi

Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem

Jak wspomagać pasje poznawcze dzieci i młodzieży – neurodydaktyka w praktyce

Nauczanie przyjazne mózgowi?

Neurodydaktyka. W poszukiwaniu nowej kultury uczenia się

Neuropedagogika i neurodydaktyka – tendecje w XXI wieku

 

LITERATURA POLECANA:

Davidson R. J., Begley S., Życie emocjonalne mózgu, Kraków 2013
Domańska Ł., Borkowska A., Podstawy neuropsychologii klinicznej, Lublin 2008
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2011
Górska T. i in., Mózg a zachowanie, Kraków 2005
Hanson R., Szczęśliwy mózg, Sopot 2016
Hüther G., Hauser U., Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Warszawa 2014
Kalat J., Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2014
Keysers Ch., Empatia. Jak odkrycie neuronów lustrzanych zmienia nasze rozumienie ludzkiej natury, Warszawa 2017
Petlák E., Zajacová J., Rola mózgu w uczeniu się, Kraków 2010
Rasfeld M., Breidenbach S., Budząca się szkoła, Warszawa 2015
Schmidt K., Trening kreatywności, Gliwice 2013
Siegel D. J., Bryson T., Grzeczne dziecko, Warszawa 2015
Siegel D. J., Rozwój umysłu. Jak stajemy się tym, kim jesteśmy, Warszawa 2009
Siegel D. J., Bryson T., Zintegrowany mózg – zintegrowane dziecko, Poznań 2013
Spitzer M., Jak uczy się mózg?, Warszawa 2007
Spitzer M., Cyfrowa demencja, Warszawa 2013
Spitzer M., Cyberchoroby, Warszawa 2016